O mne

 

Mgr. Andrej Najman

2004 - 2009 - studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda (titul "Mgr."), 
2009 - 2010 - asistent soudce Krajského soudu v Praze na úseku odvolacího řízení v civilních věcech (agenta "Co"), 
2010 - 2011 - exekutorský koncipient na exekutorském úřadě,
2011 - 2013 - advokátní koncipient v AK JUDr. Pištorové a partneři a v Advokátní kanceláři Otrubová, Kučera a spol.,
2013 - úspěšné vykonání advokátních zkoušek.